Fizikalne količine (veličine)

 
 

UČNE ENOTE

NALOGE

 
 

KOLIČINE

Vaja 1 (količina, priprava, enota)

Vaja 2 (količina, priprava, enota)

Vaja 3 (poimenuj količino)

 
 

TEMPERATURA

Vaja 1 (merjenje temperature, enote, grafi)

 
 

ČAS

Vaja 1 (merjenje časa, enote, grafi)

 
 

DOLŽINA

Vaja 1 (merjenje dolžine)

Vaja 2 (merske enote - predstava - lažje naloge)

Vaja 3 (merske enote - predstava - težje naloge)

 
 

PLOŠČINA

Vaja 1 (merjenje ploščine)

Vaja 2 (merske enote - predstava - lažje naloge)

Vaja 3 (merske enote - predstava - težje naloge)

 
 

PROSTORNINA

Vaja 1 (merjenje prostornine)

Vaja 2 (merske enote - predstava - lažje naloge)

Vaja 3 (merske enote - predstava - težje naloge)

 
 

MASA

Vaja 1 (merjenje mase)

Vaja 2 (merske enote - predstava - lažje naloge)

Vaja 3 (merske enote - predstava - težje naloge)

 
 

 

Avtorica nalog: Damjana Vidmar