Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
25 + 11562 = 94 + 69602 = 72 + 32111 = 81 + 80611 = 86 + 10403 =
10 + 90642 = 62 + 14217 = 43 + 21734 = 94 + 48101 = 45 + 24134 =
27 + 57401 = 66 + 69700 = 75 + 17320 = 44 + 77403 = 85 + 49601 =
80 + 74817 = 36 + 20511 = 39 + 56420 = 28 + 80630 = 23 + 10636 =

Rešitve:
25 + 11562 = 1158794 + 69602 = 6969672 + 32111 = 3218381 + 80611 = 8069286 + 10403 = 10489
10 + 90642 = 9065262 + 14217 = 1427943 + 21734 = 2177794 + 48101 = 4819545 + 24134 = 24179
27 + 57401 = 5742866 + 69700 = 6976675 + 17320 = 1739544 + 77403 = 7744785 + 49601 = 49686
80 + 74817 = 7489736 + 20511 = 2054739 + 56420 = 5645928 + 80630 = 8065823 + 10636 = 10659