Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
28 + 56820 = 68 + 24720 = 15 + 66441 = 96 + 54903 = 26 + 83330 =
31 + 78400 = 82 + 38712 = 92 + 68304 = 23 + 53502 = 38 + 15661 =
71 + 25804 = 55 + 54932 = 23 + 63652 = 21 + 94205 = 19 + 47400 =
52 + 59742 = 17 + 72701 = 43 + 65234 = 54 + 55025 = 85 + 63511 =

Rešitve:
28 + 56820 = 5684868 + 24720 = 2478815 + 66441 = 6645696 + 54903 = 5499926 + 83330 = 83356
31 + 78400 = 7843182 + 38712 = 3879492 + 68304 = 6839623 + 53502 = 5352538 + 15661 = 15699
71 + 25804 = 2587555 + 54932 = 5498723 + 63652 = 6367521 + 94205 = 9422619 + 47400 = 47419
52 + 59742 = 5979417 + 72701 = 7271843 + 65234 = 6527754 + 55025 = 5507985 + 63511 = 63596