Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
81 + 12913 = 38 + 17141 = 67 + 12320 = 68 + 41111 = 95 + 67802 =
68 + 39921 = 40 + 39746 = 40 + 49052 = 71 + 46721 = 95 + 25402 =
54 + 38123 = 69 + 90100 = 31 + 10220 = 59 + 95120 = 26 + 56600 =
88 + 84311 = 75 + 10522 = 27 + 27750 = 29 + 63340 = 19 + 59460 =

Rešitve:
81 + 12913 = 1299438 + 17141 = 1717967 + 12320 = 1238768 + 41111 = 4117995 + 67802 = 67897
68 + 39921 = 3998940 + 39746 = 3978640 + 49052 = 4909271 + 46721 = 4679295 + 25402 = 25497
54 + 38123 = 3817769 + 90100 = 9016931 + 10220 = 1025159 + 95120 = 9517926 + 56600 = 56626
88 + 84311 = 8439975 + 10522 = 1059727 + 27750 = 2777729 + 63340 = 6336919 + 59460 = 59479