Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
36 + 70660 = 83 + 59606 = 81 + 96002 = 64 + 26711 = 68 + 49811 =
24 + 99865 = 44 + 71135 = 71 + 93017 = 27 + 97740 = 45 + 84603 =
74 + 60222 = 33 + 20131 = 21 + 42363 = 31 + 76750 = 54 + 82540 =
47 + 66500 = 86 + 69112 = 95 + 42200 = 20 + 46038 = 25 + 55124 =

Rešitve:
36 + 70660 = 7069683 + 59606 = 5968981 + 96002 = 9608364 + 26711 = 2677568 + 49811 = 49879
24 + 99865 = 9988944 + 71135 = 7117971 + 93017 = 9308827 + 97740 = 9776745 + 84603 = 84648
74 + 60222 = 6029633 + 20131 = 2016421 + 42363 = 4238431 + 76750 = 7678154 + 82540 = 82594
47 + 66500 = 6654786 + 69112 = 6919895 + 42200 = 4229520 + 46038 = 4605825 + 55124 = 55149