Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
45 + 42832 = 27 + 83762 = 93 + 92804 = 68 + 76331 = 41 + 48943 =
87 + 39910 = 26 + 50800 = 56 + 40321 = 16 + 64072 = 19 + 27360 =
53 + 16904 = 67 + 91012 = 33 + 83901 = 59 + 65140 = 85 + 93911 =
19 + 16650 = 96 + 12903 = 88 + 83411 = 55 + 13204 = 92 + 80605 =

Rešitve:
45 + 42832 = 4287727 + 83762 = 8378993 + 92804 = 9289768 + 76331 = 7639941 + 48943 = 48984
87 + 39910 = 3999726 + 50800 = 5082656 + 40321 = 4037716 + 64072 = 6408819 + 27360 = 27379
53 + 16904 = 1695767 + 91012 = 9107933 + 83901 = 8393459 + 65140 = 6519985 + 93911 = 93996
19 + 16650 = 1666996 + 12903 = 1299988 + 83411 = 8349955 + 13204 = 1325992 + 80605 = 80697