Podobne naloge Naslednja naloga

Umesti glagole, samostalnike in pridevnike v ustrezno omarico.

Primi in prenesi

 • perilo
 • posoliti
 • posoljen
 • list
 • zvezano
 • pokajo
 • mizar
 • zvezek
 • ogledujem
 • pripet
 • megliti
 • skokovit
 • govorimo
 • pleskar
 • biser
 • ozirajo se
 • podjetna
 • nogica
 • okroglo
 • potopljeno
 • tiska

glagol

samostalnik

  pridevnik