NARAVA

Dopolni povedi.

Z ustreznimi besedami izpolni praznine tako, da iz seznama izbereš pravilno besedo. Ob koncu pritisni gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.

Narava je vse, kar čutimo in okoli sebe in delo človeških rok. Naravo sestavljata in živa narava. naravo sestavljajo rastline, in ljudje. K neživi naravi pa spadajo: , kamnine, zrak, in toplota. Rastline se med seboj razlikujejo po obliki, barvi in korenin, stebel, listov, , plodov in . Rastline, ki imajo trdo, olesenelo steblo, so grmi in . Drevesno steblo imenujemo . Rastline, ki se razmnožujejo s semeni, se imenujejo . Semena se lahko razširijo s pomočjo vetra, živali ali .