Problemske naloge

Natančno preberi naloge. Veliko uspeha pri reševanju!