Znamka

imagesCATATFI6.jpg
Prav gotovo si že pisal, pisala ali prejela pismo. Si se kdaj vprašala, kaj je pravzaprav tista sličica v desnem zgornjem kotu?

Preberi zgodbico, nato pa reši kviz.
V neki vasi je živela revna družina. Oče se je odpravil za kruhom v oddaljeno mesto. Ko mu je uspelo zaslužiti dovolj denarja, je napisal pismo in ga dal poštnemu slu, naj ga odnese njegovi družini. Pisal jim je, da se mu lahko pridružijo.
Sel je s pismom prijahal v vas. Potrkal je na vrata in povedal, da bo pismo izročil, če bo dobil plačilo za opravljeno pot. Toda mati ni imela denarja. Zato ji sel ni hotel izročiti pisma in ga je odnesel s seboj. Oče je zaman čakal na svojo družino, pa ni vedel, zakaj niso prišli.

Nerodno in usodno, kajne? Poštnine marsikdo ni zmogel ali ni hotel plačati, še posebno, če je bila pot dolga.
Zato od leta 1840 velja, da bo poštnino plačal tisti, ki pismo pošlje. In da ni pomembno, kako daleč v državi bo pismo potovalo, važno je, da je na ovojnico nalepljena znamka, ki potrjuje, da je poštnina plačana. Prvo znamko so natisnili in uporabili v Veliki Britaniji.
Kako pa preprečiti, da bi znamko večkrat uporabili?
Z žigom, seveda. Znamko, na kateri je odtisnjen žig, ne moremo več uporabiti za pošiljanje pošte.
Vsaka država ima svoje znamke, na katerih so upodobljeni znameniti ljudje, posebnosti in lepote države, živali, rastline, pomembni športni in drugi dogodki.

Kaj je torej poštna znamka?

Poštna znamka je potiskan kos papirja z označeno
vrednostjo. Ena od glavnih značilnosti poštne znamke
je perforacija, ki omogoča lažje in hitrejše ločevanje
posamezne poštne znamke iz prodajne pole.