Sloni

Prebiraj besedilo. Tam, kjer beseda manjka, jo izberi med ponujenimi.

Sloni so največje živali. So zelo bistri. Imajo velika, ušesa, dolg in par dolgih, ukrivljenih . Prehranjujejo se z ; travo, listjem, plodovi. Živijo samo v Afriki in Aziji, v stepah, gozdovih, puščavah in močvirjih.
Kako ločimo afriškega slona od njegovega azijskega sorodnika?
Azijski sloni imajo manjša ušesa, približno 1 meter v širino in dolžino. slon pa ima dosti večja in pokrivajo ramena.
Azijski sloni imajo pet prstov na sprednji in štiri na zadnji. Njegov afriški sorodnik ima na sprednji nogi štiri , na zadnji pa tri.
Afriški slon ima poševno, ravno čelo, azijski pa , izbočeno.
Tako samci kot samice afriškega slona imajo okle. slonice jih nimajo.
Okli so pravzaprav podaljšani zgornji in rastejo približno za 17 cm na leto skozi vse slonovo življenje. Okel afriškega slona je dolg 2,5 m. Okli slona pa so dolgi 1.5 m in so lažji. Poleg oklov imajo sloni še štiri . Ko se prva dva kočnika izrabita, izpadeta, zadnja dva pa se pomakneta . V ozadju začneta rasti dva nova kočnika, ki tista dva, ki sta se premaknila naprej. Slon v svojem življenju 6 krat zamenja . Ko izpadejo zadnji, umre zaradi , ker ne more več žvečiti.