Nataša Holy, Uciteljska.net

Najdi pravo besedo

book-wt.gifIz knjige so popadale besede. V vsaki vrstici poišči enako besedo in klikni nanjo. Časa imaš le 1 minuto!

  

         

grah

prah

greh

strah

mah

dom

som

bom

dim

lom

geslo

teslo

veslo

gesta

čreslo

jok

sok

tok

lok

pok

kamen

namen

kasen

kava

temen

kapa

kava

kaša

šapa

lava

kava

kaša

krava

lava

kača

kes

kis

pes

bes

les

kis

ris

spis

miss

opis

grajska

rajski

grajski

rajska

majska