Napačno zapisane besede

Poišči napačno zapisane besede, klikni nanje in popravi črko!

Zanima me, je vdrl v trgovino in se je to zgodilo.
Cesta je bila in .
oceno sem dobil pri matematiki.
Najraje imam .
Deklica je zelo .
Morali smo jo v bolnišnico.
si ne more privoščiti počitnic na morju.
Nahrbtnik je poln .
Iz se največ naučimo.
V knjižnici sem si pravljico.
Napisati sem moral Hansa Christiana Andersena.