Poišči pare

Poveži besedi, ki imata enak ali podoben pomen tako, da povlečeš levo besedo k ustrezni desni.