Andreja Saje, Uciteljska.net

STOLP 1

PRVA SLIČICA JE ŽE POSTALJENA. ZGRADI STOLP TAKO, DA JE ZADNJI GLAS BESEDE PRVI GLAS NASLEDNJE BESEDE.