Andreja Saje, Uciteljska.net

GRADIMO STOLPE

TO NI TEŽKO.

GRADIMO STOLPE TAKO, DA JE ZADNJI GLAS BESEDE PRVI GLAS NASLEDNJE BESEDE.
1.12.png2.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png9.png10.png
11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png18.png19.png20.png