Naravnogeografske enote Slovenije

Prebiraj besedilo in ga dopolni s ponujenimi besedami. Ko končaš, klikni na gumb Preveri in popravi morebitne napake. Veliko uspeha ti želim!

krajinski_park_goricko_01.jpg
   gričevja      kmetijstvo      majhne      manj razvita      Panonske kotline      počasneje      predalpske      prometne      ravnine      rečnega proda      severovzhodni      vinogradništvo   
Panonske pokrajine ležijo v in vzhodni Sloveniji. Ta del Slovenije je obrobje velike . Panonske pokrajine delimo na panonske , prekrite z debelimi nanosi in peska, ter nekoliko višja panonska iz bolj sprijetih kamnin. Zaradi nadmorske višine in obilice ravnega površja so v tem delu Slovenije najjboljše možnosti za . Na ravninah sta razvita tako poljedelstvo kot živinoreja, v gričevjih pa in sadjarstvo. Poselitev je dokaj gosta, vendar so največja gospodarska središča (Maribor, Celje) nastala blizu prehoda panonskih v pokrajine. Panonske pokrajine so se zaradi obrobne lege daleč stran od prestolnice in slabše povezanosti razvijale večinoma kot drugi deli Slovenije. Zato velik del tega ozemlja označujemo kot območja.