V hišo in iz nje

Izberi pravilen odgovor za posamezno vprašanje.