Geometrijski liki in telesa

Dopolni.

Učimo se
1.png2.png3.pngj4.png5.png6.png7.png8.png9.png10.png
se.
1.png2.png3.pngj4.png5.png6.png7.png8.png9.png10.png