OPAZUJEMO PREDMETE 2

SESTAVI DVOJICE PREDMETOV, KI IMAJO ENAKE OBLIKE.