osel.pngMed počitnicami (DZJ3/70)

Povezovanje delov povedi v smiselno celoto

Pozorno preberi dele povedi v levem in desnem stolpcu: v levem stolpcu so pravilno razporejeni začetki povedi, njihovi zaključki v desnem stolpcu pa so pomešani.
Začetke povedi smiselno poveži z njihovimi zaključki, tako da bo nastalo besedilo o počitnicah.