NAŠE ČRKE

PRVI GLAS V BESEDI ZA DANE SLIČICE SPREMENI V ČRKO. ČRKE PRENESI NA USTREZNO MESTO.