Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
15 + 31313 = 48 + 82221 = 78 + 64621 = 79 + 48700 = 60 + 76426 =
17 + 94442 = 86 + 45212 = 19 + 28480 = 61 + 72305 = 57 + 95622 =
91 + 47600 = 89 + 88310 = 17 + 26281 = 96 + 85703 = 83 + 47010 =
77 + 55811 = 31 + 93962 = 22 + 21767 = 14 + 47773 = 78 + 24111 =

Rešitve:
15 + 31313 = 3132848 + 82221 = 8226978 + 64621 = 6469979 + 48700 = 4877960 + 76426 = 76486
17 + 94442 = 9445986 + 45212 = 4529819 + 28480 = 2849961 + 72305 = 7236657 + 95622 = 95679
91 + 47600 = 4769189 + 88310 = 8839917 + 26281 = 2629896 + 85703 = 8579983 + 47010 = 47093
77 + 55811 = 5588831 + 93962 = 9399322 + 21767 = 2178914 + 47773 = 4778778 + 24111 = 24189