Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
61 + 44916 = 14 + 39754 = 72 + 25127 = 96 + 98100 = 18 + 46900 =
78 + 87900 = 27 + 69672 = 87 + 68601 = 57 + 76832 = 17 + 97450 =
73 + 19203 = 68 + 14221 = 69 + 41920 = 18 + 30051 = 25 + 99474 =
96 + 25703 = 20 + 78300 = 22 + 71800 = 99 + 31100 = 35 + 72010 =

Rešitve:
61 + 44916 = 4497714 + 39754 = 3976872 + 25127 = 2519996 + 98100 = 9819618 + 46900 = 46918
78 + 87900 = 8797827 + 69672 = 6969987 + 68601 = 6868857 + 76832 = 7688917 + 97450 = 97467
73 + 19203 = 1927668 + 14221 = 1428969 + 41920 = 4198918 + 30051 = 3006925 + 99474 = 99499
96 + 25703 = 2579920 + 78300 = 7832022 + 71800 = 7182299 + 31100 = 3119935 + 72010 = 72045