Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
55 + 93420 = 47 + 26110 = 45 + 45640 = 29 + 98110 = 31 + 38846 =
22 + 35201 = 44 + 87201 = 28 + 13960 = 90 + 93901 = 27 + 13300 =
46 + 28003 = 93 + 91904 = 98 + 29600 = 15 + 32521 = 48 + 67431 =
74 + 17123 = 91 + 99207 = 19 + 71340 = 18 + 24060 = 84 + 75811 =

Rešitve:
55 + 93420 = 9347547 + 26110 = 2615745 + 45640 = 4568529 + 98110 = 9813931 + 38846 = 38877
22 + 35201 = 3522344 + 87201 = 8724528 + 13960 = 1398890 + 93901 = 9399127 + 13300 = 13327
46 + 28003 = 2804993 + 91904 = 9199798 + 29600 = 2969815 + 32521 = 3253648 + 67431 = 67479
74 + 17123 = 1719791 + 99207 = 9929819 + 71340 = 7135918 + 24060 = 2407884 + 75811 = 75895