Računi

Število nalog:
Število cifer v računu: za prvo število: in za drugo število:
Naloge tipa:
Oblika izpisa posameznega računa:
Število računov na eno vrstico: (za izgled izpisa)

Kratka navodila

Ta stran učitelju pripravi naključne račune za vežbanje osnovnih računskih operacij.
V polje Število nalog vpišemo število računov, ki naj jih stran izdela.
V polji Število cifer v računu vpišemo število cifer prvega števila in drugega števila (pri nekaterih operacijah ne deluje po pričakovanjih -- delam na tem).
Z izbiro Naloge tipa določimo računsko operacijo in "prehod". Prehod se zgodi, ko je seštevek dveh cifer večji od 9 in moramo prenesti desetico naprej. Račun 15+2 je brez prehoda, račun 15+7 pa s prehodom. Podobno velja za množenje.
Izbira oblika izpisa posameznega računa določa obliko računa, število računov na eno vrstico pa določa število stolpcev, v katere bodo računi pokupčkani.
Ko smo določili vse parametre, pritisnemo na gumb OK. Vsakič ko znova pritisnemo OK, se bodo naredili novi naključni računi.

Tiskanje na papir: Najbolje je, da naloge prekopiramo v Word (ali podoben program), jih tam uredimo in dopišemo spremno besedilo ter nato natisnemo. Pritisnemo Ctrl-a (na tipkovnici), da izberemo vse račune, nato izvedemo ukaz "Uredi/Kopiraj" (ali Ctrl-c na tipkovnici), odpremo Word in izvedemo ukaz "Uredi/Prilepi" (Ctrl-v).

Janez


Naloge:
69 + 88300 = 15 + 22543 = 66 + 75220 = 30 + 50461 = 30 + 29400 =
97 + 79402 = 89 + 34310 = 15 + 64154 = 15 + 73562 = 99 + 99900 =
63 + 94216 = 35 + 73814 = 39 + 33240 = 17 + 49861 = 48 + 59911 =
51 + 97233 = 71 + 69800 = 90 + 69903 = 18 + 84861 = 47 + 78751 =

Rešitve:
69 + 88300 = 8836915 + 22543 = 2255866 + 75220 = 7528630 + 50461 = 5049130 + 29400 = 29430
97 + 79402 = 7949989 + 34310 = 3439915 + 64154 = 6416915 + 73562 = 7357799 + 99900 = 99999
63 + 94216 = 9427935 + 73814 = 7384939 + 33240 = 3327917 + 49861 = 4987848 + 59911 = 59959
51 + 97233 = 9728471 + 69800 = 6987190 + 69903 = 6999318 + 84861 = 8487947 + 78751 = 78798