You need Java enabled to view the crossword applet.

If you do not have Java installed you can obtain it from java.com. If do have Java you may need to check your security settings to make sure that applets are enabled, especially if you are viewing the puzzle from your hard disk. In Windows XP you may be able to enable the applet by clicking on the yellow bar at the top of the window and selecting "Allow blocked content".
Pomožna zgodovinska veda, ki preučuje novce oziroma denar, ni samo zgodovinska veda, je tudi zbirateljski konjiček, ki se ukvarja z zbiranjem in preučevanjem kovancev in bankovcev. Ime vede - numizmatika izvira iz grške besede nomisma, kar pomeni denar.
  3 NAVPIČNO  
   

 

Pomožne vede
Poišči, vpiši ...

Pomožne zgodovinske vede so sestavni del zgodovinopisja, ki je samostojna znanost. Te vede pomagajo zgodovinarjem pri proučevanju zgodovine.

Kar nekaj pomožnih ved poznamo. Oglej si seznam.

Če te katera od ved še posebej zanima, klikni na povezavo.

 

Mi si jih bomo ogledali le nekaj. Najprej reši spodnjo

križanko. Iz besedila ugotovi ime pomožne vede in

ga vpiši v križanko. Kako? Pobožaj posamezno sličico

na desni in preberi potrebne podatke (smer reševanja).

Nato klikni v ustrezni kvadratek v križanki in izpolni vrstico.

 

Če ti jo bo uspelo rešiti pravilno, se bo odprla nova

stran z nekaj nalogami. Veliko uspeha ti želim!

Pomožna zgodovinska veda, ki preučuje grbe, se imenuje heraldika ali grboslovje. Vse tisto, kar ta veda obsega, tvori tudi posebno umetnostno zgodovinsko vedo.
  6 VODORAVNO  
   

 

 

Veda ki se ukvarja z zbiranjem in proučevanjem poštnih in taksovnih znamk, se imenuje filatelija. Filatelist zbira in ureja znamke, lahko tudi po različnih motivih. Posameznih motivov je na stotine, na primer: znamenite osebnosti, živali , rastline in drugo.

  4 NAVPIČNO  
   

 

 

Ena od samostojnih zgodovinskih  znanstvenih  ved, ki preučuje človeško preteklost, je arheologija.  Od drugih ved se razlikuje po načinu pridobivanja virov. Z izkopavanjem zbira in proučuje predvsem materialne vire. Vendar je izkopavanje virov šele začetek proučevanja.

  1 NAVPIČNO  
   

 

Pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja s proučevanjem starih pisav, je paleografija: proučuje nastanek pisave in njen razvoj.  Poleg proučevanja pisave pa proučuje tudi zunanji izgled rokopisa (črnilo, ilustracije, vezavo,…).

  7 VODORAVNO  
   

 

Pomožna  zgodovinska  veda, ki proučuje in zasleduje družinsko  poreklo se imenuje genealogija. Raziskovanje vključuje imena živih in preminulih sorodnikov, zakonske zveze in odnose. Z uporabo pisnih in ustnih virov lahko sestavimo družinsko drevo.

  5 VODORAVNO  
 

 

Pomožna zgodovinska, geografska  in jezikoslovna znanstvena veda, ki preučuje izvor in pomen krajevnih imen, se imenuje toponomastika (ali tudi toponimika).

  2 NAVPIČNO  
   

 

 

 

Kakšne so značilnosti pomožnih ved ...
Vzroke za razvoj posamezne vede ...
Izvor imen posameznih ved ...
Kdo opravlja naloge, poklici...

Prepoznati posamezno pomožno vedo.
Umestiti posamezen vir v pomožno vedo.
Poiskati podatek in ga uporabiti.

Pomožne vede